CÁM ƠN ÁO TRẮNG ÁO XANH

Trầm Vân

cam on ao trang ao xanh

Cám ơn người đứng tuyến đầu

Y tá bác sĩ áo màu trắng, xanh

Nụ cười ánh mắt dỗ dành

Giữa bao nguy hiểm hy sinh không nề
Lòng cao ngút một lời thề

Chống Covid dịch cứu nguy cho đời

Giựt giành mạng sống con người

Trái tim thắp lửa sáng ngời từ tâm
Lòng giang đôi cánh thiên thần

Cứu nguy, độ thế, xa gần biết ơn

Trăm năm bia đá cũng mòn

Ơn người nhớ mãi tên còn lưu danh
Giành từng cuộc sống mong manh

Cứu người sẽ nhận ơn lành trời cao

Chúc niềm vui đến ngọt ngào

Tiếng chim mừng hót xôn xao chúc người

Trầm Vân