XUÂN VỀ NHỚ MÁI TRƯỜNG XƯA

TIẾNG CƯỜI THƯƠNG MẾN NHƯ VỪA BAY NGANG

Trầm Vân

xuan ve nho mai truong xua

XUÂN về rực cánh mai đào

VỀ ngang trường cũ xôn xao nắng hồng

NHỚ hàng cây đứng ngóng trông

MÁI trường, áo trắng lượn vòng loanh quanh

TRƯỜNG xưa một khoảng trời xanh

XƯA là mái ấm chòng chành gió đưa

TIẾNG chim ríu rít gọi mùa

CƯỜI vui, trò bạn, sớm trưa sum vầy

THƯƠNG lời giảng ấm cô thầy

MẾN sao ánh mắt thơ ngây học trò

NHƯ chùm hoa dại thơm tho

VỪA như cánh bướm nhởn nhơ lưng đèo

BAY về phía tiếng chim reo

NGANG qua lớp học thả diều nhớ thương

 Trầm Vân