TÌNH XUYÊN LỤC ĐỊA

Nguyễn Ngọc René

Tinh xuyen luc dia 01

Xuyên lục địa một dòng song thất

Tình yêu thơ chân thật từ tim

Họp quần hồn tự đi tìm

Sân chơi dừng bước cánh chim hải hồ…

.

Ta cùng có một lô tác phẩm

Hơn cả ngàn ươm đậm thơ nhà

Quyết tâm giữ lấy hương hoa

Luật vần buộc chặt mặn mà niêm phong…

.

Dùng lục bát đề phòng biến thể

Câu thất ngôn tư thế đối thanh

Cùng nhau ôm giữ như thành

Tiền nhân để lại sử xanh miệt mài

.

Sân chơi đấy như mai nở rộ

Viết vần tình không hổ tay ghi

Như nàng xuân tuổi đương thì

Cùng xuyên lục địa dòng thi tỏ tường…

.

Nối vận nhé mười phương thế giới

Cho thơ nhà vương sợi lên ngôi

Trắc bằng quyết chí như đồi

Vững tâm an dạ mây trôi hữu tình

.

Dòng song thất lung linh ngào ngạt

Càng vươn cao tỏa ngát hương yêu

Chung lưng xướng họa mỹ miều

Muôn năm thơ Việt hồn phiêu cõi lòng…

-N3- Nguyễn Ngọc René – 11/8/2016