Thư mời tham dự ngày khánh thành Tượng Đài Petrus Ký ngày 05/01/2019

Thumoikhanhthanh_1

Thumoikhanhthanh_2