Màu tím nhớ nhung …

Bạch Vân

(Nguồn: Nội san Xuân Kỷ Sửu (số 55) năm 2009, hội AH Trung học Trương Vĩnh Ký, Paris)