Luật sư Winston Phan Đào Nguyên giải nỗi oan cho Petrus Ký tại hội trường nhật báo người Việt

 

 

Thuyết trình của Winston Phan Đào Nguyên ngày 8 tháng 12 năm 2018 trong cuộc Hội Thảo Về Peturs Trương Vĩnh Ký, đã được anh/chị Bi Pham thu hình và post lên youtube.