Lật Trang Sử Hùng

Trầm Vân

Lat Trang Su Hung_TV

Quân Mông Cổ mạnh vô cùng

Đánh đâu thắng đó lẫy lừng chiến công

Chiếm Iran Ấn Trung Đông…

24 triệu mét vuông diện tích chưa hả lòng tham lam

 

Đem quân quyết đánh nước Nam

Chạm vào cái bóng hiên ngang đức Trần

Chạm vào ý chí quân dân

Đánh cho tan tác muôn phần tả tơi

 

Và đành tháo chạy rút lui

Lá cờ Trần phất rạng ngời non sông

Nêu cao chí khí oai phong

Không hèn trước giặc giữ hùng chí cao

 

Ngàn năm tổ quốc vẫy chào

Tiếng reo quân tiến mãi nao nức hồn

 Trầm Vân