Lại Một Bài Thơ Tâm Tình

Tạ Ký

chan-dung-1Lại một bài thơ tâm tình

Của người ba mươi tuổi chẵn,

Ai lại than dài, thở vắn,

Đau thì ngậm miệng làm thinh!

 

Từ khi sông núi ôm sầu,

Dân lành đành thân trâu ngựa!

Từ khi núi sông binh lửa,

Mấy người đục nước buông câu?

 

Ở đâu cỏ không dám mọc,

Nghênh ngang một lũ gian tà?

Ở đâu dân không dám khóc,

Tuy rằng đau thấu thịt da!

 

Mười năm mắt chưa ráo lệ,

Đầu tang nghiêng cạnh đầu tang,

Mười năm đàn con lạc mẹ,

Lòng nào mơ chuyện cao sang.

 

chan-dung-2Ở đây ngàn hoa cứ nở,

Ngàn môi nhắp rượu ân tình,

Bên kia ngàn môi nức nở,

Ngàn hoa nhạt hết hương trinh.

 

Thế hệ những người đã khóc

Đứng lên góp một nụ cười,

Góp một cánh tay gân guốc,

Cho đời chỉ chớm đôi mươi.

 

Lại một bài thơ tâm tình

Của người ba mươi tuổi chẵn,

Ai lại than dài, thở vắn,

Dù trăm, dù vạn bất bình…

 

(tặng Lê Sử)