MỤC LỤC

 • Lời Nói Đầu • Phạm Phú Minh 7
 • Một Số Hình Ảnh Triển Lãm & Hội Thảo 10

 

Phần I

CÁC BÀI ĐÃ TRÌNH BÀY TRONG HỘI THẢO

 1. Diễn Văn Khai Mạc • Nguyễn Trung Quân 21
 2. Trương Vĩnh Ký (1837-1898): Con Người Đặc Biệt Của Thời Người Pháp mới Tiến Chiếm Việt Nam • Nguyễn Văn Sâm 24
 1. Trương Vĩnh Ký, Người Yêu Nước • Nguyễn Văn Sâm 28
 2. Gia Định Báo • Trần Văn Chi 36
 3. Đọc Kiều của Trương Vĩnh Ký, Nghĩ Về Ngôn Ngữ Việt & Một Vài Khía Cạnh Biến Đổi Ngữ Âm, Ngữ Nghĩa trong Tiếng Việt • Bùi Vĩnh Phúc 46
 1. Những Sai Lầm Thường Gặp Về Petrus Trương Vĩnh Ký • Phan Đào Nguyên 88
 1. Người Mở ĐườngCho Văn Chương Quốc Ngữ • Phạm Phú Minh 106
 1. Đúc Kết Ngày Triển Lãm Và Hội Thảo Về Petrus Trương Vĩnh Ký • Nguyễn Trung Quân 113

 

Phần II

CÁC BÀI KHÔNG TRÌNH BÀY TRONG HỘI THẢO

 1. Thư Trương Vĩnh Ký Gửi Ông Đại Biểu Nam Kỳ Blancsubé Về Việc Từ Chối Vào Quốc Tịch Pháp • dịch: Nguyễn Bích Thu 120
 1. Hai Bức Thư Trao Đổi Giữa Trương Vĩnh Ký và Toàn Quyền Paul Bert • dịch: Đặng Thúc Liêng 150
 1. Bài Hát Chính Thức Xưa Nhất Của Trường Petrus Trương Vĩnh Ký • Cam Vũ 163
 1. Nhớ Một Người Ở Cái Mơn • Phương Nghi 167
 2. Minh Oan Cho Petrus Trương Vĩnh Ký Về Câu “Ở Với Họ Mà Không Theo Họ” • Phan Đào Nguyên 170
 1. Đôi Nét Về Danh Nhân Văn Hóa Trương Vĩnh Ký • Nguyễn Văn Tố / dịch: Nguyên Ngọc 193
 1. Điểm Hẹn Của Lịch Sử • Phạm Xuân Đài 235
 2. Petrus Key và Petrus Ký, Chuyện Một Lá Thư Mạo Danh Trương Vĩnh Ký… • Phan Đào Nguyên 242

 

Phần III

THƯ TỊCH TRƯƠNG VĨNH KÝ

Lời Giới Thiệu Thư Tịch Trương Vĩnh Ký • Ban Biên Tập 395

Ban Thư-Viện, Viện Việt-Học kính báo • Phạm Lệ-Hương 397

Danh sách các Thư viện có tài liệu của Trương Vĩnh Ký 400

PHẦN I. Thư Tịch Tác Phẩm Của Trương Vĩnh Ký 401

      Di Cảo Trương Vĩnh Ký 419

PHẦN II. Thư Tịch Viết Về Trương Vĩnh Ký 441

PHẦN III. Thư Tịch Tài Liệu Về

Gia Định Báo Và Thông Loại Khóa Trình 457

Danh mục một số thư viện tàng trữ Gia Định Báo 460