DANH MỤC THƯ VIỆN CÓ GIA ĐỊNH BÁO

(nguồn: Kỷ Yếu Triển Lãm Và Hội Thảo Petrus Trương Vĩnh Ký)

***

THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM

(Nguồn: http://baochi.nlv.gov.vn/baochi/cgi-bin/baochi?a=cl&cl=CL1&sp=WHjH&ai=1&e=——-vi-20–1–img-txIN—— ) 

Có sẵn trong thư viện: 3 Tháng Sáu 1890 – 29 Tháng Mười Hai 1896 (66 số)

Liệt kê các ngày xuất bản ấn phẩm

GIA ĐỊNH BÁO CÓ TẠI THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP, Tp HCM.

(Nguồn: Phòng Thông Tin Tư Liệu, TV KHTH, Tp HCM) 

 • 1880: Tháng 6-12: Số 13-38
 • 1882: Tháng 1-12: Số 1-48
 • 1883: Tháng 1-12: Số 1-45
 • 1884: Tháng 1-12: Số 1-52
 • 1885: Tháng 1-12: Số 1-52
 • 1886: Tháng 1-12: Số 1-52
 • 1887: Tháng 1-12: Số 1-52
 • 1888: Tháng 1-12: Số 1-52
 • 1889: Tháng 1-12: Số 1-52
 • 1890: Tháng 1-12: Số 1-52
 • 1891: Tháng 1-12: Số 1-52
 • 1892: Tháng 1-12: Số 1-52
 • 1893: Tháng 1-12: Số 1-52
 • 1894: Tháng 1-12: Số 1-52
 • 1895: Tháng 1-12: Số 1-52
 • 1896: Tháng 1-12: Số 1-52
 • 1897: Tháng 1-12: Số 1-52

 

GIA ĐỊNH BÁO Có tại TV ĐH Mỹ:

(OCLC: https://www.worldcat.org/title/gia-dinh-bao/oclc/472410261&referer=brief_results)

 Gia Định Báo = Jia ding bao

 • Cornell University – Kroch Library Asia

Film 1541  Text

Library has: reels 1-2
reel 1=1865-1900
reel 2=1901-1909

Notes: Shelved in Olin Library

Notes: Microfilm. Paris, Association pour la conservation et la reproduction photographique de la    presse. reels. 35mm.

 • Southern Illinois University, Carbondale

Location: Microfilm, 3rd Floor

Call number: Shelved by title

Library has (summary): 1865-10-9

 • University of California, Los Angeles

Resource type: microfilm reel

Holding information location: SRLF

Library has: 1865-1909

 

GIA ĐỊNH BÁO CÓ TẠI THƯ VIỆN QUỐC GIA PHÁP

(https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb327823433)

JO-3057 <  1866-1871, 1874, 1881-1906, fragm. >
support : livre

Ky Yeu PK 2018 - 191RéserverAcheter une reproduction

En savoir plus

Tolbiac – Rez-dejardin – magasin

MICR D-976
support : microfilm