Gửi Cô Tiểu Muội Phương Trời

Trầm Vân

Gửi cô tiểu muội phương trời

Xa xôi có gửi nụ cười về đây ?

Sao chiều nghiêng xuống cơn say

Và cơn gió thoảng ngất ngây nồng nàn

*

Mùa xuân hồng sắp ghé ngang

Lòng em có trổ mai vàng thắm tươi ?

Qua mùa covid tả tơi

Lòng anh lại thấy rối bời nỗi lo

*

Biết bao đau khổ chực chờ

Xin đừng nhiễm bệnh giấc mơ hoang tàn

Xin hồng ân rải thế gian

Cho cơn dịch sớm tiêu tan dân mừng

*

Phương trời bước nhỏ thong dong

Lòng anh giọt nắng xoay vòng nhớ thương

Đôi tà áo lượn ngát hương

Còn bay ngan ngát như dường hôm qua

*

Gửi cô tiểu muội phương xa

Ngày em đi nắng mưa nhòa nhớ mong

Se se gió lạnh chiều đông

Thơ anh rẽ nhánh vào lòng heo may

*

Chờ em mòn mỏi tháng ngày

Bao giờ gặp lại cầm tay ấm nồng ?

*

Trầm Vân

* Cám ơn ns. Trầm Miên