Thông báo Đại Hội Petrus Ký Âu-Châu kỳ thứ 27 / 2023

Kính gởi Quý: Hội Đoàn Bạn, Thầy Cô, Đồng Môn, Thân Hữu Petrus Ký,

Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký / Âu-Châu xin thông báo:

Như mọi năm, Đại Hội Petrus Ký thường niên kỳ thứ 27/2023 sẽ được tổ chức từ ngày thứ sáu 14.07.2023 đến Chủ nhật 16.07.2023 tại:

Trung tâm Thanh Thiếu niên – Jugendzentrum Ronneburg

Auf dem weissen Berg

63549 Ronneburg

Kính mời Quý Hội Đoàn, Thầy Cô, các Thân Hữu khắp nơi cùng gia đình ghi tên tham dự đông đủ.

Lưu ý:  

–      Số phòng ngũ có giới hạn, xin ghi danh sớm

–      Trong phiếu ghi danh, phải cho biết thêm năm sanh cũng như thành phố đang ở (Jugendzentrum bắt buộc phải có thêm 2 thông tin nầy)

Petrus Ký tình thân

T. m. Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu