Xin  

Tạ Ký

40 nam tinh cu 03Chỉ xin một nửa miệng cười,

Chỉ xin một phút bên người yêu thương,

Chỉ xin một chút dư hương,

Gọi làm duyên suốt nẻo đường viễn du.

 

Cố nhân, thôi đã tạ từ,

Dăm năm đấy nhỉ, thực hư thế nào?

Má còn làm thẹn hoa đào?

Mắt còn làm nhạt ngàn sao trên trời?

 

Tóc còn xanh thuở đôi mươi?

Lòng còn vui thuở hoa cười ước mơ?

Riêng đây từ lạc thế cờ,

Đắng cay cười cợt, ngẩn ngơ khóc thầm!

 

Bai tho cuoi cung 03Trang tình sử, chuyện tri âm,

Khổ đau ai thấu được tâm sự này!

Phong yên từ độ những ngày…

Hậu đình hoa chẳng chau mày thế nhân.

 

Đỉnh đồng chưa vững ba chân,

Hai bờ cùng nổi phong trần cả hai!

Mắt sâu trắng những đêm dài,

Xin cho chút mộng để cài lên mi.

 

Ngày mai, thôi tính làm chi!

 

(tặng N.T. Lê Tấn Lộc)