VẸN NGHĨA TÌNH CHUNG

{ Chùm thơ tứ tuyệt độc vận. }

Nguyễn Ngọc René

Ven nghia tinh chung 01

Giận dỗi làm chi chuyện chúng mình
Sao đành xoá bỏ nợ ba sinh
Lời ra nóng nảy em đừng tính
Hãy cố cho qua vẹn nghĩa tình…

*
Hai mình tự hứa bảo cùng nhau
Dẫu có phong ba đất lộn nhàu
Lẳng lặng nghe lòng tim rỉ máu
Ôn hoà nói chuyện chỗ nào đau…

*
Biết lỗi thì xin để giải hoà
Dung tình hạnh phúc nở thêm hoa
An nhàn độ lượng vì không quá
Chuyện nhỏ thì thôi nhận chút quà…

*
Vui cười hé nụ tiếng Ô Kê (OK)
Dẻo thật đi thôi miệng lưỡi nghề !
Chẳng ngớt bao lời dai quá nhể
Xiêu lòng chấp nghĩa tựa phu thê .

*
Ven nghia tinh chung 02Quả thật vui mừng lắm biết bao
Tàn đêm thức trắng tưởng thôi chào
Đường ai nấy bước cơm thành cháo
Nát cả khung trời nổ vạn sao

*
Từ rày chẳng dám giận khùng điên
Tế nhị vì em tánh thật hiền
Cố gắng vun bồi như chú kiến
Cho tình thắm đậm ngát liên miên…

*
Mơ dìu lối mộng khắp non sông
Mạc thủy cùng đi ngắm dạ nồng
Giữ chặt tình nhau tròn cuộc sống
Tim già hạnh phúc dẻo như thông…

-N3-Nguyễn Ngọc René – 21/06/2017