TÌNH KHÔNG VƠI

Nguyễn Ngọc René

Giá lạnh mùa đông khắc khoải tình
Yêu tàn rụng mất nỗi lung linh
Cô đơn chợt tỉnh hồn mơ mộng
Tóc ngả màu phai chuyện chúng mình
.
Trót đã yêu nhiều dạ thủy chung
Dầu cho cách biệt đến muôn trùng
Thương yêu đậm nét phai nào dễ
Khắc cốt ân tình mãi nhớ nhung
.
Tình yêu thứ nhất giữ muôn màu
Cũng bởi chân tình được trước sau
Bão táp mưa sa vùi mọi nẻo
Còn nguyên trọn vẹn chẳng phai nhàu
.
Đông về lạnh lẽo Tuyết buông rơi
Nhớ lắm người yêu tận nẻo trời
Mắt mỏi nhìn mây lòng héo úa
Thuyền chờ bến đợi tít mù khơi
.
Đẹp lắm ai ơi khắc khoải tình
Yêu nhiều dệt ước mộng lung linh
Xa nhau cách khoảng hoài nhung nhớ
Vẫn thấy gần bên chuyện chúng mình
.
Cố tỏ đôi lời đọc nhé em
Bài thơ vạn thuở vận đi kèm
Tình yêu lúc vẫn tay đèn sách
Để được chung mùng thưởng thức xem…
.
Paris nhớ lắm Houston ơi
Giận lẫy vừa qua tưởng đã rời
Bể cạn trời cao tình mãi thắm
Cho dù bão táp dạ nào vơi…

-N3- Nguyễn Ngọc René – Paris – 06/12/2016 

TÌNH KHÔNG VƠI 

NS Ngọc Sang diễn ngâm 
Thơ+vidéo : Nguyễn Ngọc René