TÌNH CHẲNG NHẠT PHAI

Nguyễn Ngọc René

Tinh chang nhat phai 01

Nhớ lại năm xưa thuở học hành
Em ngồi nắn nót chữ tên anh
Thầm mơ dáng liễu sầu quay quắt
Bút hiệu Nờ Ba (N3) vậy cũng thành.
.
Tinh chang nhat phai 02Đông về gặp lại tuổi vào thu
Quá khứ trùng khơi phủ bụi mù
Đã bốn mươi năm còn rạng rỡ
Hai mình tiếp nối mộng hoài ru
.
Tuổi sáu mơi rồi viết nữa tên
Tình chung lớp học cách bao ghềnh
Tim yêu thẳm đậm sâu lòng mến
Đến chết luôn dành dạ chẳng quên .
.
Thương nhiều dịu vợi nỗi chờ trông
Tái ngộ hân hoan uống rượu nồng
Cạn chén giao bôi Sài Gòn hẹn
Trăng thề sáng rõ đẹp mênh mông.
.
Tinh chang nhat phai 03Đốt đuốc đi tìm cả thế gian
Nào ra dạ sắt đến hơi tàn
Sông mòn núi lở càn khôn biến
Trọn nghĩa hao gầy chẳng nhạt tan
.
Giờ đây cảm nhận phúc khôn lường
Tuyệt đỉnh chân tình nỗi nhớ thương
Hạnh ngộ duyên xưa cùng một lớp
Bình Đông Quận Bảy học chung trường.

 

-N3- Nguyễn Ngọc René – 25/12/2016 

TÌNH CHẲNG NHẠT PHAI 

 NS Ngọc Sang diễn ngâm
Thơ + vidéo : Nguyễn Ngọc René