Tập Thơ Văn Học Cỏ Thơm số 8 -Tháng 9, 2022

…Mỗi bài thơ, mỗi sắc hoa Tinh anh kết tụ trang nhà Cỏ Thơm Quê nhà nghìn dặm nước non Văn chương chữ nghĩa vẫn còn Việt Nam… Phan KhâmNhấn vào ảnh nhỏ trên để xem toàn bộ bài viết theo dạng lật trang.
Nhấn vào ĐÂY để xem bài viết từng trang từ trên xuống.

Tranh: NGUYỄN SƠN Germany