BCH Nhiem ky 2014 16_logo 2

Ban chap hanh 1

20140601_121212 20140601_115923 20140601_124404 20140601_132218 20140601_125334 20140601_135153

Thư Mời – Ra mắt Tân Ban Chấp Hành

Kính mời quý Thầy Cô, Anh Chị, các bạn cùng gia đình tham dự buổi sinh hoạt Hội với các chi tiết như sau:

Ngày giờ:        Chủ Nhật 1 tháng 6 năm 2014, từ đúng 11g trưa

Địa điểm:        Nhà Hàng Quốc Tế (International Restaurant)

Lầu 1, 42 Canley Vale Rd, Canley Vale, NSW 2166

Chương trình:

  • Phần 1: Ra mắt Tân Ban Chấp Hành Hội
  • Phần 2: Thuyết trình (bằng tiếng Việt)
    • MichaelLe (B. Bus., Financial Planner CBA): Smart strategies for maximising retirement income.
    • Alex Hua (Senior Financial Broker – Loan Market): Most recent home loan information.
    • Tuyet Doan (Relationship Manager, CBA): Professional Wealth Package, Australian Medical Association Package & CBA Guarantor Criteria.

Sau phần thuyết trình là buổi ăn trưa nhẹ do Hội đài thọ.

Kính mời quý Thầy Cô và các Anh Chị cùng gia đình tham dự đông đủ.

Thay mặt Ban Chấp Hành

Hội Trưởng

Tạ Lộc Phước