Tan nien Giap ngo 2015_logo 2

08/02/2015

Thư Mời – Họp Mặt Tất Niên Giáp Ngọ

 Kính mời quý Thầy Cô, Anh Chị và các bạn cùng gia đình đến tham dự buổi họp mặt tất niên Giáp Ngọ và đại hội thường niên. Ngày giờ và địa điểm như sau:

 Thời gian: Từ 11 giờ trưa ngày 8 tháng 2 năm 2015
Địa điểm: Trại hoa vàng, 28 Riverview Road, Fairfield 2165
Để tiện việc tổ chức, kính xin quý Thầy Cô và Anh Chị báo trước số người tham dự bằng email hoặc phone cho BCH, chi tiết như sau:
Tạ Lộc Phước: 0433 846 598, locta@bigpond.net.au
Trần Văn Phan:  9644 5127, dang_lan45@yahoo.com.au
Lâm Kim Quan: 0414 150 635, quanlk2002@yahoo.de
Dương Xuân Phúc, 0414 288 998, xpduong@hotmail.com

Trần Thạnh, 0411 370 460, thanh.tran.unsw@gmail.com

Rất mong được đón tiếp quý Thầy Cô, Anh Chị, các bạn, cùng gia đình.
Tạ Lộc Phước
Hình ảnh buổi họp mặt
Trai Hoa vang 1 Trai Hoa vang 2
 Trai Hoa vang 3 Trai Hoa vang 4
Trai Hoa vang 5 Trai Hoa vang 6
 Trai Hoa vang 7 Trai Hoa vang 8 Trai Hoa vang 9 Trai Hoa vang 10 Trai Hoa vang 11 Trai Hoa vang 12 Trai Hoa vang 13 Trai Hoa vang 14 Trai Hoa vang 15 Trai Hoa vang 16 Trai Hoa vang 17 Trai Hoa vang 18