Con thuyền không bến

Nhạc và lời: Đặng Thế Phong

Trình bày: Đăng lan