CẠN CHÉN GIAO BÔI

Nguyễn Ngọc René

Can chen giao boi

Bốn mắt nhìn nhau chẳng nói gì
Tâm tình khép lại giải bày chi…
Gần nhau cách biệt ngàn thiên lý
Dạ thẩn tim yêu vẫn cứ lì…

*

Một nửa vầng trăng đợi ghép kìa
Chờ gì thức mãi đến tàn khuya
Tơ lòng gắn lại mà nên nghĩa
Húp cháo cùng vui với muỗng thìa…

*

Giận mãi chi nhiều mệt lắm không ?
Cùng nhau sưởi ấm mộng thêm nồng
Vun bồi thấm đậm tình bay bổng
Nhẹ trái tim già mỏi mắt trông…

*

Bài thơ cố tỏ mối chân tình
Hãy nói em à chớ lặng thinh !..
Nếu có điều chi anh sẽ chỉnh
Cùng vui gắn bó chuyện đôi mình…

*

Chớ để tâm tư nghĩ ngợi nhiều
Đơn thuần giấc ngủ đẹp hồn phiêu
An bình hứng trọn vầng dương chiếu
Tỏa rạng tim yêu mỗi sáng chiều…

*

Đôi mình cách biệt dẫu nhiêu khê
Cố đợi nên duyên ước nguyện kề
Hẹn nữa tìm nhau cùng chuyện kể
Tương phùng đối ẩm tận miền quê…

*

Nhìn kia mấy kẻ được tao phùng ?
Nối nhịp xuân thì thuở học chung
Rượu hãy giao bôi mời chén cụng
Mừng vui hạnh phúc mãi khôn cùng…

-N3-Nguyễn Ngọc René – 13/08/2017