CẢM TẠ NÀNG THƠ

Nguyễn Ngọc René

Cam ta nang tho 01

Cam ta nang tho 02Cảm tạ em nhiều Tuyết Nguyễn yêu
Dòng thơ có được đẹp muôn chiều
Do tình tự thuở còn niên thiếu
Thẳm đậm tươi hoài vạn chắt chiu

*

Thơ xuyên lục địa ngát hương nồng
Quyện lấy bao tình tuyệt lắm không ?
Dẫu có phong ba cuồn lối mộng
Cùng nhau giữ trọn mãi tim hồng .

*Cam ta nang tho 03

Mấy chục năm rồi nhớ mãi nhau
Dầu cho vạn dặm khó phai màu
Hai mình gắn nghĩa lòng đau đáu
Hẹn nữa ta về gặp trước sau…

*

Ngồi đây nhớ lại tết hôm nào
Ngắm cảnh Sài Gòn đẹp biết bao
Mỹ vị ăn ngon cùng húp cháo…
Nào xôi bánh tét lẫn mì xào…

*

Cam ta nang tho 04Giấc ngủ mơ màng cận kế bên
Nhìn nhau đủ ngọt quyết lâu bền
Vần thơ viết lại ươm nồng mến
Hạnh phúc đôi mình nghĩ cũng hên…

*

Cam ta nang tho 05Đôi dòng cảm tạ đến em yêu
Dẫu có không ai thích thật nhiều
Diễn đạt cho vần còn quá thiếu
Thơ này chỉ trọn trái tim phiêu…

 

-N3-Nguyễn Ngọc René – Paris – 30/04/2017

CẢM TẠ NÀNG THƠ 

NS Hoàng Đức Tâm diễn ngâm
Thơ + Thực Hiện vidéo : Nguyễn Ngọc René