ANH SẼ TÌM EM 

Nguyễn Ngọc René

Anh se tim em

Trời Tây lạnh lẽo cóng tay gầy
Muốn được tương phùng để mắt ngây
Rượu uống nâng ly..đừng giận lẫy !
Mình, Ta ngắm nguyệt hưởng sum vầy…

*

Vận đã ngàn câu rõ chuyện mình
Nàng Thơ đích thị chứng thanh minh
Là em thật đó dầu say tỉnh
Ở tận lòng đây cả khối tình…

*

Anh thường gắn chữ cố làm thơ
Dẫu cách trùng khơi vạn dặm mờ
Nỗi nhớ hằng in từng nhịp thở
Nên bài ghép lại những niềm mơ…

*

Gặp nữa em ơi ước thật nhiều
Hai mình nối nhịp để cùng phiêu
Bao ngày cách biệt nung lòng thiếu
Dạo cảnh mừng vui sáng lẫn chiều…

*

Ngày mai đúng hẹn sẽ đi tìm
Dẫu khắp non nào..hoặc cánh chim
Quyết phải cho ra dầu ngất lịm
Mòn hơi cố sức mặc..ba chìm…

*

Lánh mặt làm chi..khổ hạnh đày
Tương phùng ấm lại giấc mơ say…
Anh già sức kiệt làm sao chạy ?
Mệt lắm em ơi choáng mặt mày…

*

Lời nay khẩn thiết đọc em à !
Chớ bỏ đi về tận cõi xa
Ở chỗ năm rồi anh vững dạ
Lần ra địa chỉ tới luôn nhà…

Thôi mà vậy nhá em yêu ! …

-N3-Nguyễn Ngọc René – 26/02/2018

ANH SẼ TÌM EM 

Thơ & vidéo : Nguyễn Ngọc René

Phong Thủy diễn ngâm.