Vài Nét Về Trang Hội Petrus Ký

Từ ngày thành lập Hội, website lần lượt được thiết kế và bảo trì bởi:

  • web master logoPK Nguyễn Hòa Hợp
  • PK Mai Viết Thủy
  • PK Đặng Thành Danh
  • PK Đặng Tấn Phúc
  • PK Trần Cảnh Mẫn
  • PK Nguyễn Ngọc Thụ
  • PK Trương Minh Công

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu của các Anh.

Huy hieu 3